Retourneren

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij Cockx bvba.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysisch in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant Cockx (Cockx bvba, Tildonsesteenweg 75, 3020 Herent). door middel van een ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk per post, fax of e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing dat hij de overeenkomst wil herroepen.

De Klant moet het artikel onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cockx heeft meegedeeld terugzenden of overhandigen aan Cockx (Cockx bvba, Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent). De Klant is op tijd als hij het artikel terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

Tijdens de herroepingstermijn van 7 kalenderdagen moet de Klant zorgvuldig omgaan met de bestelling en de verpakking. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht mag de Klant het artikel enkel in die mate aanwenden als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien de Klant het artikel zo gebruikt dat het zich niet meer in de staat bevindt zoals het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden en daardoor dus in waarde is verminderd, dan behoudt Cockx zich het recht voor om de terugbetaling niet of niet volledig te doen en om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.

Cockx neemt enkel artikelen terug die zich in de originele en onbeschadigde staat en verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal Cockx de betaalde sommen terugbetalen, waarvan de eventuele kosten van levering in mindering gebracht zullen worden.

Cockx betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene waarmee de Klant de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Cockx rekent de Klant in ieder geval geen administratieve kosten aan voor deze terugbetaling.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op artikelen in promotie en op een artikel dat de Klant op zodanige wijze heeft gebruikt dat het artikel zich niet meer in dezelfde staat bevindt als het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden (en dat daardoor dus op een of andere manier in waarde is verminderd). Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op een artikel dat volgens specificaties van de Klant is vervaardigd of dat duidelijk voor een specifieke persoon of organisatie bestemd is (zoals onder meer maatwerk, graveer- en drukwerk, stempels op naam, speciale aanmaak van producten op vraag van de Klant).


Voor Cockx.strongoffice.bewww.stempels.cockx.be en www.Shopa.be gelden de voorwaarden van deze webshops.

Interesse?

Onze medewerkers helpen je graag verder.